DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN

Ulica Ivana Meštrovića 1 (OBV)
42000 Varaždin, Hrvatska
OIB: 06477052403
IBAN: HR8923600001101741452

Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin

cropped-logo-1.png

Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždin osnovano je 16.travnja 1967. godine na inicijativu prim. dr. Roke Živkovića. U pozivu je istaknuto, a to vrijedi i danas, da bolesnici od šećerne bolesti nailaze na mnoge ne samo zdravstvene nego i socijalno ekonomske probleme. Svi se ti problemi mogu mnogo lakše rješavati kad su bolesnici udruženi. Od tada Društvo kontinuirano radi na širenju znanja kod svih građana, zdravstvenoj edukaciji bolesnika od šećerne bolesti, zastupa interese bolesnika pred HZZO-om, surađuje sa drugim Društvima u RH i aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zagreb. Dugi niz godina organizira Sajam zdravlja, djeca oboljela od dijabetesa već 40 godina odlaze u edukativne kampove zahvaljujući prikupljenim sredstvima od humanitarne tombole na tradicionalnoj Biciklijadi – biciklom do zdravlja. Veliki doprinos Društvu dali su mnogobrojni predsjednici volonteri te stručni tim medicinskih sestara i liječnica iz Centra za dijabetes.

Naše  Društvo je jedno od najaktivnijih društva u Republici Hrvatskoj sa vrlo opsežnim programima koji izravno pomažu oboljelima od dijabetesa bez obzira na životnu dob. U Varaždinskoj Županiji registrirano je preko 9.000 osoba sa šećernom bolešću, te ih puno ima koji niti ne znaju da boluju od dijabetesa. Ukoliko se šećerna bolest pravovremeno ne otkrije i ne počne liječiti, posljedice mogu biti vrlo velikog razmjera (od sljepoće, otkazivanja bubrega, amputacija, srčani i moždani udar…..).

Na Izbornoj skupštini  Društva 14.ožujka 2023. godine izabrana je nova predsjednica gđa. Antonija Brlek te Upravni i Nadzorni odbor. Društvo kontinuirano provodi niz predavanja o pravilnoj prehrani, fizičkoj aktivnosti i samokontroli kako bi što više motivirali dijabetičare da održavaju što bolju razinu šećera u krvi i vrijednosti HbA1c, te brinu da ne dođe do posljedica koje izaziva šećerna bolest. Klub roditelja i djece oboljele od dijabetesa kao i Klub mladih motivira djecu, adolescente, mlade ljude da se bore i zauzmu svoje mjesto u današnjem društvu.  Kao i svake godine 14. studenog obilježava se Svjetski dan šećerne bolesti.

Sa poštovanjem,
Predsjednica Društva
Antonija Brlek

 

predsjednica Društva Antonija Brlek: 0913931555