DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN

Ulica Ivana Meštrovića 1 (OBV)
42000 Varaždin, Hrvatska
OIB: 06477052403
IBAN: HR8923600001101741452

Pristupnica

formular u PDF pristupnici

Ispunjenu pristupnicu pošaljite na adresu udruge ili je osobno donesite u udrugu.

Dječak s maskom daje podršku u borbi protiv opasnog virusa.

!! VAŽNO !!


DZDV

do daljnjeg
nema nikakvih
aktivnosti