DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN

Ulica Ivana Meštrovića 1 (OBV)
42000 Varaždin, Hrvatska
OIB: 06477052403
IBAN: HR8923600001101741452

Od 2.10.2019. godine na dalje, u prostorijama društva bit će organizirana dežurstva naših članova i to ponedjeljkom od 10 do 12 sati i srijedom od 15 do 17 sati.

Pozivamo sve postojeće, bivše i buduće članove da nas posjete u terminima organiziranog dežurstva na novoj-staroj adresi, gdje stari članovi mogu obnoviti svoju članarinu, a novi se učlaniti. Da biste postali član DZDV ne morate nužno biti dijabetičar. Svi su dobrodošli. Članarina iznosi 50 kuna godišnje. Svi koji nas posjete mogu uzeti novi broj časopisa Dijabetes, kao i informirati se o dijabetesu, prehrani, liječenju i komplikacijama koje ta bolest često ima.