Previous
Next

Na poziv prijateljskog Društva iz Vojnića, članovi DZDV išli su na edukativni izlet u Vojnić.
Održano je i predavanje o pripremi pacijenta za odlazak na liječnički pregled.