DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN

Ulica Ivana Meštrovića 1 (OBV)
42000 Varaždin, Hrvatska
OIB: 06477052403
IBAN: HR8923600001101741452

Izborna godišnja skupština Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin održana je 16. ožujka 2019. u dvorani OB Varaždin, Ivana Meštrovića 1, Varaždin. Predsjednica Udruge gđa. Katarina Premur otvorila je Izbornu godišnju skupštinu DZDV te  pozdravila sve prisutne članove. Minutom šutnje odana je počast svim preminulim članovima Udruge.
Nakon što su jednoglasno su prihvaćeni svi Izvještaji za 2018.g.
pristupilo se izboru novog vodstva Društva u mandatu 2019-2023.

Za predsjednika DZDV jednoglasno je izabran g. Paul Rosenthal.
Za dopredsjednicu DZDV jednoglasno je izabrana gđa. Nadica Vincek.
Za tajnika DZDV jednoglasno je izabrana gđa. Antonija Brlek.
Za predsjednika Kluba roditelja i djece oboljele od dijabetesa jednoglasno je izabran g. Vlado Toth.
Za predsjednika Kluba mladih dijabetičara jednoglasno je izabran g. Karlo Kranjčec.
Novi upravni odbor sastoji se od: Paul Rosenthal, Nadica Vincek, Antonija Brlek, Vlado Toth, Karlo Kranjčec, Katarina Premur, Maja Horvat, Dinko Kontrec, Zvonko Sukačić, dr. Vesna Šimegi Đekić i Karmen Kokot.
A novi Nadzornog odbora predloženi su Dušanka Strelec, Željka Rosenthal  i Vera Sukačić.
Novi likvidator Društva je Gđa. Marjana Horvatić.
Za članove novo Arbitražno vijeća izabrani su Neven Furjan, Nevenka elvišar i Danijela  Skrovec.
Većina izabranih dugogodišnji su članovi Društva i dosad su bili aktivno uključeni u rad Društva.

Uz Zahvalu na izboru novi

Izborna godišnja skupština Društva za zaštitu od dijabetesa Varaždin održana je 16. ožujka 2019. u dvorani OB Varaždin, Ivana Meštrovića 1, Varaždin. Predsjednica Udruge gđa. Katarina Premur otvorila je Izbornu godišnju skupštinu DZDV te  pozdravila sve prisutne članove. Minutom šutnje odana je počast svim preminulim članovima Udruge.
Nakon što su jednoglasno su prihvaćeni svi Izvještaji za 2018.g.
pristupilo se izboru novog vodstva Društva u mandatu 2019-2023.

Za predsjednika DZDV jednoglasno je izabran g. Paul Rosenthal.
Za dopredsjednicu DZDV jednoglasno je izabrana gđa. Nadica Vincek.
Za tajnika DZDV jednoglasno je izabrana gđa. Antonija Brlek.
Za predsjednika Kluba roditelja i djece oboljele od dijabetesa jednoglasno je izabran g. Vlado Toth.
Za predsjednika Kluba mladih dijabetičara jednoglasno je izabran g. Karlo Kranjčec.
Novi upravni odbor sastoji se od: Paul Rosenthal, Nadica Vincek, Antonija Brlek, Vlado Toth, Karlo Kranjčec, Katarina Premur, Maja Horvat, Dinko Kontrec, Zvonko Sukačić, dr. Vesna Šimegi Đekić i Karmen Kokot.
A novi Nadzornog odbora predloženi su Dušanka Strelec, Željka Rosenthal  i Vera Sukačić.
Novi likvidator Društva je Gđa. Marjana Horvatić.
Za članove novo Arbitražno vijeća izabrani su Neven Furjan, Nevenka Elvišar i Danijela  Skrovec.
Večina izabranih dugogodišnji su članovi Društva i dosad su bili aktivno uključeni u rad Društva.

Uz Zahvalu na izboru novi predsjednik Paul Rosenthal, izrazio je želju da će Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždina i dalje biti jedno od najaktivnijih Društava za zaštitu od dijabetesa u Hrvatskoj. Društvo kontinuirano radi na širenju znanja kod svih građana, zdravstvenoj edukaciji bolesnika od dijabetesa, zastupa interese bolesnika pred HZZO-om, surađuje sa drugim Društvima u RH i aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Da bi u tome uspjeli potrebno je puno više koristiti informatičke tehnologije.

predsjenik Paul Rosenthal, izrazio je želju da će Društvo za zaštitu od dijabetesa Varaždina i dalje biti jedno od najaktivnijih Društava za zaštitu od dijabetesa u Hrvatskoj. Društvo kontinuirano radi na širenju znanja kod svih građana, zdravstvenoj edukaciji bolesnika od dijabetesa, zastupa interese bolesnika pred HZZO-om, surađuje sa drugim Društvima u RH i aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Da bi u tome uspjeli potrebno je puno više koristiti informatičke tehnologije.