DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN

Ulica Ivana Meštrovića 1 (OBV)
42000 Varaždin, Hrvatska
OIB: 06477052403
IBAN: HR8923600001101741452

Svjetski dan dijabetsa 14.11.2020.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana šećerne bolesti je
MEDICINSKE SESTRE I ŠEĆERNA BOLEST

 

Svjetski dan šećerne bolesti najveća je globalna kampanja podizanja svijesti o šećernoj bolesti. Obilježava se od 1991. godine na inicijativu Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) i Svjetske zdravstvene organizacije, a od 2006. godine je i službeno priznat od Ujedinjenih naroda.


Šećerna bolest predstavlja veliki javnozdravstveni problem zbog sve većeg broja oboljelih, a taj broj će i dalje rasti. Jedna je od najčešćih kroničnih nezaraznih bolesti od koje u svijetu boluje 463 milijuna ljudi, a procjenjuje se da će taj broj narasti na 578 milijuna do 2030. godine, odnosno na 700 milijuna do 2045. godine (IDF).

Prema podacima CroDiab Registra osoba sa šećernom bolešću, u Hrvatskoj je u 2019. bilo 315.298 osoba sa šećernom bolešću. S obzirom da tek 60% oboljelih osoba ima postavljenu dijagnozu procjenjuje da je ukupan broj oboljelih u RH oko 500.000.

Šećerna bolest je prema podacima za 2019. godinu bila treći uzrok smrti u RH, u odnosu na 2018. Kad je bila na četvrtom mjestu prema uzroku smrtnosti.

Prema podacima Međunarodne dijabetičke federacije procjenjuje se da 1,1 milijun djece i mladih u svijetu u dobi do 20 godina ima šećernu bolest tipa 1.

3 od 4 osobe koje žive sa šećernom bolešću (352 milijuna ljudi) su u radnoj dobi (između 20 i 64 godine).

Procjenjuje se da je svaka peta osoba sa šećernom bolešću starija od 65 godina (136 milijuna).

1 od 2 odrasle osobe sa šećernom bolešću je nedijagnosticirana (232 milijuna). Većina ima dijabetes tipa 2.

Cilj ovogodišnje kampanje je podići svijest o ključnoj ulozi koju medicinske sestre i tehničari imaju u pružanju podrške osobama sa šećernom bolešću.

Prema podacima SZO, medicinske sestre i tehničari čine 59% zdravstvenog osoblja diljem svijeta.

Medicinskih sestara i tehničara u svijetu je nešto manje od 28 milijuna, a prema podacima iz 2018.godine nedostajalo ih je 5,9 milijuna.

U bolnicama u Hrvatskoj radi više od 20.000 medicinskih sestara i tehničara, a u bolničkom sustavu nedostaje ih 4.500.

Od iznimnog je značaja da pružatelji zdravstvenih usluga i nositelji vlasti prepoznaju važnost ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje medicinskih sestara i tehničara, te da priznaju i unaprijede njihovu ulogu u skrbi o šećernoj bolesti. Uz odgovarajuću stručnost i vještine medicinske sestre i tehničari mogu pružiti podršku osobama sa šećernom bolešću, kao i onima koji su u riziku od nastanka šećerne bolesti tipa 2.

Hvala našim sestrama, liječnicima i osoblju OB Varaždin što brinu o svim našim oboljelima pogotovo u ovo vrijeme Covid19 pandemije.

Srdačan pozdrav,

 

Predsjednik DZDV
Paul Rosenthal